pirmdiena, 2011. gada 7. februāris

» Nacionālā apvienība rosina atjaunot darbu pie okupācijas seku novērtēšanas

Izmantojot Saeimas kārtības ruļļa 119. pantā noteiktās tiesības, Nacionālās apvienības Visu Latvijai! – TB/LNNK Saeimas frakcija ir uzdevusi Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim deputātu jautājumu, kas saistīts ar komisijas, kura strādāja pie PSRS okupācijas seku novērtēšanas, iespējamo darbības atjaunošanu. Minētā komisija tika izveidota 2005. gadā, bet 2009. gadā, kad komisijas darbs jau tuvojās noslēgumam, ekonomiskās krīzes dēļ tās darbība tika apturēta. Kopš tā laika PSRS okupācijas radīto zaudējumu apkopošanu un aprēķināšanu turpina uz komisijas locekļu bāzes izveidotā sabiedriskā organizācija „Latvijas okupācijas izpētes biedrība” par privāti saziedotiem līdzekļiem.

Atgādinām, ka 2005. gada 12. maijā Saeima pieņēma deklarāciju „Par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu”, kurā cita starpā Saeima Ministru kabinetam uzdeva šādus uzdevumus:

– triju mēnešu laikā izveidot speciālistu komisiju, kas noteiktu PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaitu, masu kapu vietas, apkopotu visu informāciju par represijām, masveida deportācijām un aprēķinātu zaudējumus, ko šis režīms nodarījis Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem;

– noslēgt starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju speciālu nolīgumu, kas noteiktu savstarpējās saistības materiālo izdevumu segšanā, kā arī palīdzības sniegšanā pārceļotājiem, tāpat arī viņu ģimenēm, kas pārceļas uz savu vēsturisko vai etnisko dzimteni;

– joprojām uzturēt prasības pret Krievijas Federāciju par okupācijas rezultātā Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu un visu no Latvijas izvesto arhīvu materiālu (arī Latvijas PSR Valsts drošības komitejas arhīvu materiālu) atdošanu atpakaļ Latvijas Republikai;

– nodrošināt, lai Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības ārvalstīs iepazīstina ar šo deklarāciju.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Nacionālās apvienības Saeimas frakcija ir lūgusi Valdim Dombrovskim sniegt atbildi uz šādiem jautājumiem:

1. Kad valdība plāno atjaunot komisijas darbību, lai pabeigtu darbu pie PSRS okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanas, informācijas apkopošanas par represijām un masveida deportācijām un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanas?

2. Vai valdība, gatavojot 2011. gada valsts budžeta grozījumus un 2012. gada valsts budžeta projektu, paredzēs finansējumu komisijas darbības atjaunošanai un pabeigšanai?

3. Kādi ir bijuši valdības paveiktie darbi un turpmākās plānotās darbības, lai pildītu citus minētajā Saeimas deklarācijā Ministru kabinetam uzdotos uzdevumus?

Nacionālās apvienības Visu Latvijai! – TB/LNNK Saeimas frakcija

Informāciju sagatavoja frakcijas konsultants Jānis Iesalnieks

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru