trešdiena, 2011. gada 26. janvāris

» Nacionālā apvienība ierosina noteikt prasību masu medijiem atklāt to patiesos īpašniekus

Nacionālās apvienības Visu Latvijai! – TB/LNNK frakcija Saeimā iesniegusi likumprojektu grozījumiem likumā „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, saskaņā ar kuriem masu mediju dibinātājiem tiktu noteikts pienākums reģistrācijas brīdī, bet jau reģistrētajiem masu medijiem – līdz 2011. gada 1. jūlijam, atklāt to īpašniekus – patiesā labuma guvējus. Turklāt masu mediju dibinātājiem tiktu arī noteikts pienākums ziņot Uzņēmumu reģistram par visām izmaiņām to īpašnieku sastāvā.

Likumprojekts izstrādāts pēc Latvijas Žurnālistu asociācijas ierosinājuma normatīvajos aktos noteikt prasību masu medijiem atklāt to patiesos īpašniekus līdz konkrētām fiziskām personām, lai Latvijas mediju vidi padarītu caurspīdīgāku un mazāk ietekmējamu.

piektdiena, 2011. gada 21. janvāris

» Nacionālā apvienība ierosina pieļaut dubultpilsonību ārzemju latviešiem

Lai sekmētu valsts saikni ar cilvēkiem, kas okupācijas režīma terora dēļ bijuši spiesti pamest Latviju, un viņu tiešajiem pēcnācējiem, kā arī, lai saglabātu saikni ar Latvijas pilsoņiem, kas pēc neatkarības atjaunošanas izbrauc uz pastāvīgu dzīvi citās valstīs, Nacionālās apvienības Visu Latvijai! – TB/LNNK frakcija Saeimā iesniegusi likumprojektu grozījumiem Pilsonības likumā, kas Latvijas pilsoņiem pieļautu dubulto pilsonību.

Likumprojekta pieņemšanas gadījumā dubultpilsonība būtu iespējama, ja persona ir Šveices, Austrālijas, Brazīlijas, kādas ES vai NATO dalībvalsts pilsonis (pavalstnieks) un grib atjaunot savu Latvijas pilsonību vai arī, ja Latvijas pilsonis vēlas iegūt kādas no minēto valstu pilsonībām (pavalstniecībām), vienlaikus saglabājot savu Latvijas pilsonību. Citās valstīs dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem un to pēcnācējiem, kuri okupācijas laikā bijuši spiesti atstāt Latviju kā bēgļi vai tikuši deportēti un ir naturalizējušies ārvalstīs, būtu iespējams reģistrēties par Latvijas pilsoņiem, bet tikai atsakoties no ārvalsts pilsonības, t.i. – neveidojot dubultpilsonību.