otrdiena, 2014. gada 4. februāris

» Latvijas zeme var piederēt tikai valstij un Latvijas pilsoņiem!

Jautājums kolēģiem juristiem. Ko domājat par Satversmes 105.panta papildināšanu ar teikumu
"ZEME VAR PIEDERĒT TIKAI VALSTIJ UN LATVIJAS PILSOŅIEM"?

Skaidrs, ka tas ir pretrunā ar ES normām, tāpēc būtu spēkā tikai, ja tiktu pieņemts referenduma (augstākā suverēna gribas izpauduma) ceļā.

Jānorāda, ka ar "valsti un Latvijas pilsoņiem" saprotamas arī to 100% dibinātas kapitālsabiedrības un sabiedriskās organizācijas, kā arī atvasinātas personas (pašvaldības u.c.).