piektdiena, 2010. gada 13. augusts

» Naturalizācijas prasības nedrīkst tikt pazeminātas

2010.gada 10.augustā Ministru kabinets pieņēma lēmumu Iekšlietu un Izglītības ministrijai līdz 2011.gada 15.janvārim izstrādāt grozījumus MK 29.05.2007. noteikumos Nr.353 „Noteikumi par Pilsonības likumā noteikto latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi” un MK 02.02.1999. noteikumos Nr.34 „Naturalizācijas iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas kārtība”, kas paredzētu, ka persona, kura ieguvusi B vai C valsts valodas prasmes līmeni valsts valodas prasmes pārbaudē profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai vai kura ieguvusi vismaz D līmeni centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (un literatūrā) 9. vai 12. klasei (akreditētās izglītības programmās mazākumtautībām), valsts valodas prasmes pārbaudi Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā nekārto.

Uzskatām, ka šādu grozījumu pieņemšana kārtējo reizi vājinās latviešu valodas pozīcijas Latvijā. Nav pieļaujams, ka naturalizācijas (pilsonības iegūšanas) prasības, kuras jau tā, salīdzinot ar vairumu Eiropas valstu, ir ļoti zemas, tiktu vēl vairāk pazeminātas.

Ne B/C valsts valodas prasmes līmenis, ne C/D līmenis eksāmenā negarantē to, ka persona, kas to ieguvusi, labi pārvalda latviešu valodu. Ja tiktu pieņemta kārtība, ka šādas personas var nekārtot valsts valodas prasmes pārbaudi naturalizācijas eksāmenā, tad rezultātā Latvijas pilsoņu lokā tiktu iepludinātas personas, kuras latviešu valodu pārzina zemā līmenī.