pirmdiena, 2009. gada 25. maijs

» Visu Latvijai! priekšlikumi drošības un kārtības uzlabošanai Rīgā

«Visu Latvijai!» Rīgas domes deputāta kandidāts Jānis Iesalnieks apkopojis partijas «Visu Latvijai!» priekšlikumus drošības un kārtības uzlabošanai Rīgā.

Ja rīdzinieki man kā partijas «Visu Latvijai!» pārstāvim uzticēs Rīgas domes deputāta amata pienākumus, es plānoju strādāt Rīgas domes Drošības un kārtības jautājumu komitejā. Tur strādājot, centīšos panākt sekojošas lietas:

pirmdiena, 2009. gada 18. maijs

» Lisabonas līgums - solis tuvāk ES federācijai

Es, tāpat kā manis pārstāvētā partija „Visu Latvijai!”, vienmēr esmu stingri iestājies pret Latvijas suverenitātes ierobežošanu un centieniem Eiropas Savienību izveidot par federālu valstisku veidojumu. No šādas pozīcijas izriet arī mana attieksme pret Lisabonas līgumu.

Manuprāt, Lisabonas līgums ir nopietns solis uz priekšu Eiropas Savienības federalizācijas virzienā. Tas, Eiropas Savienības institucionālās un funkcionālās sistēmas sakārtošanas vārdā, ierobežo dalībvalstu suverenitāti vēl lielākā mērā, nekā to jau dara spēkā esošie Eiropas Savienības pamatlīgumi. Kādas tad ir manas būtiskākās iebildes pret Lisabonas līgumu?