pirmdiena, 2009. gada 25. maijs

» Visu Latvijai! priekšlikumi drošības un kārtības uzlabošanai Rīgā

«Visu Latvijai!» Rīgas domes deputāta kandidāts Jānis Iesalnieks apkopojis partijas «Visu Latvijai!» priekšlikumus drošības un kārtības uzlabošanai Rīgā.

Ja rīdzinieki man kā partijas «Visu Latvijai!» pārstāvim uzticēs Rīgas domes deputāta amata pienākumus, es plānoju strādāt Rīgas domes Drošības un kārtības jautājumu komitejā. Tur strādājot, centīšos panākt sekojošas lietas:

- Zemessardzes iesaistīšanu kārtības nodrošināšanā gan dažādu masu pasākumu laikā, gan ikdienā Rīgas mikrorajonos. Ekonomiskās krīzes laikā būtu lietderīgi atslogot štatu samazināšanu skarto policiju no pienākumiem, ar kuriem lieliski spētu tikt galā arī līdz šim šādiem nolūkiem reti izmantotā Zemessardze. Lai to panāktu, būtu attiecīgi jāpaplašina zemessargu pilnvaras (piešķirot tiesības sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, veikt dažādas pārbaudes). Blakus ekonomiskajam efektam atslogojot policiju, militarizētu personu ikdienas klātbūtne Rīgas mikrorajonos arī krietni mazinātu noziedznieku un huligānu vēlmi un iespējas pastrādāt noziegumus, līdz ar to uzlabojot šobrīd dramatisko kriminogēno situāciju pilsētā.

- Pašvaldības policijas sadarbību ar Valsts valodas centru Valodas likuma pārkāpumu konstatēšanā un pārkāpēju sodīšanā. Šobrīd Valsts valodas centra inspektori to reidos nereti izjūt verbālu vai pat fizisku vardarbību vai tās draudus, tādējādi bieži nespējot līdz galam izpildīt savus pienākumus. Ja līdz ar valodas inspektoriem reidos dotos arī pašvaldības policisti vai zemessargi, tad Valodas likuma pārkāpēji vairs nevarētu šādi rīkoties.

- Pilsētas palīdzību lokālo kārtības sargu vienību veidošanā. Pilsētai būtu jāsniedz visa iespējamā palīdzība rīdziniekiem, kuri savā kvartālā, mikrorajonā vēlas veidot brīvprātīgās kārtības sargu vienības (pēc «neighborhood watch» darbības principa), lai lokālā līmenī uzraudzītu kārtību un, sadarbībā ar pašvaldības policiju un Zemessardzi, tiktu galā ar vienkāršākajiem likumpārkāpējiem (huligāniem, piegružotājiem, dzērājiem, narkomāniem, sīkajiem zaglēniem, «točku» organizētājiem, ielu bandām u.tml.). Šādās vienībās būtu jāļauj iesaistīties vienīgi Latvijas Republikas pilsoņiem, par kuru lojalitāti Latvijai nav šaubu, lai neveidotos situācijas, ka vietējie kolonisti veido savas, latviešiem naidīgas kārtības sargu vienības. Šīs koncepcijas ietvaros pilsētai būtu jāsniedz materiāls atbalsts arī militārās tuvcīņas un vēstures organizācijas «Tēvijas Sargi» vienību attīstībai, veidojot tās kā kārtības sargu «elites» vienības.

- 9. maija «uzvaras svinību» aizliegšanu Rīgas pilsētā. «Visu Latvijai!» uzskata, ka šādas «uzvaras svinības» pazemo latviešus un to vēsturisko atmiņu, jo 1945. gada 9. maijs latviešiem nesa nevis atbrīvošanu, bet gan jaunu okupāciju un Latvijas kolonizācijas sākumu. Šīs kolonizācijas sekas ir arī svešas un Latvijas valstiskumam naidīgas ideoloģijas izpausmes 9. maija «uzvaras svinībās» , kuras brīvā, neatkarīgā Latvijā nav pieļaujamas, tāpat kā šajos «svētkos» augstu vilni sitošā ņirgāšanās un pat vardarbība pret latviešiem.

- «Uzvaras pieminekļa» nojaukšanas un Uzvaras parka pārveidošanas projekta izstrādi. Pārdaugavā esošais «Uzvaras piemineklis» ir simbols tam, ka Latvija vēl joprojām atrodas kolonistu varas ietekmē, tāpēc uzskatām, ka tam nav vietas Latvijas galvaspilsētas sirdī. Iespējams, šī jautājuma atrisināšana prasīs ne vienu Rīgas domes sasaukumu vien (jo prokrievisko partiju ietekme šobrīd tikai palielinās), taāu no latviešu viedokļa nevar būt neviens cits pieņemams šī jautājuma gala risinājums kā vien «Uzvaras pieminekļa» nojaukšana. «Visu Latvijai!» programma paredz Uzvaras parka pārveidošanu, saskaņā ar koncepciju, kuras centrā būtu piemineklis latviešu uzvarai pār Bermonta karaspēku 1919. gadā, kā tas bija iecerēts 20.gs. 30os gados.

- Kolonistu repatriācijas veicināšanu, veidojot sadarbības programmas ar Krievijas reģioniem. Jebkuram latvietim iekšēji ir skaidrs, ka tieši lielais padomju kolonistu skaits Rīgā ir viens no būtiskākajiem drošības apdraudējumiem pilsētā. Etniski sašķeltā vide veicina noziedzību un kaimiņu atsvešinātību, tāpēc būtu lietderīgi Rīgai veidot sadarbības programmas ar Krievijas reģioniem, lai palīdzētu padomju kolonistiem repatriēties uz to tēvzemi. Tas būtu darījums, kas nestu labumu visām iesaistītajām pusēm.

- Homoseksuālistu gājienu un citu netiklības propagandējošu pasākumu aizliegšanu. «Visu Latvijai!» uzskata, ka ne Rīgā, ne Latvijā nav vietas pasākumiem, kuru mērķis ir dažādu netiklības un perversiju formu popularizēšana. Šādi pasākumi ir nepieņemami jebkuram morāli veselam cilvēkam, neatkarīgi no viņa reliģiskās pārliecības, tāpēc domes Juridiskajam dienestam ir jādod uzdevums izstrādāt juridiski korektu pamatojumu šāda veida pasākumu aizliegšanai.

- Smēķēšanas ierobežošanu sabiedriskās vietās. Šobrīd ir pieņemti gandrīz visi normatīvie akti, lai ierobežotu smēķēšanu sabiedriskās vietās, taāu šie akti reālajā dzīvē nestrādā. Vēl arvien sabiedriskā transporta pieturvietās, parkos, masu pasākumos un citās sabiedriskās vietās nesmēķētāji, ieskaitot bērnus, grūtnieces un plaušu slimniekus, ir spiesti ieelpot smēķētāju izpūstos tabakas dūmus; vēl arvien pilsēta tiek piemēslota ar cigarešu izsmēķiem. «Visu Latvijai!» , esot Rīgas domē, centīsies panākt, lai pašvaldības policija un ielās patrulējošie zemessargi stingri un konsekventi vērstos pret cilvēkiem, kuri atļaujas smēķēt un izmest izsmēķus tam nepiemērotās vietās.

- Azartspēļu ierobežošanu. Šobrīd azartspēļu jomā Rīgā ir tāds kā status quo – jaunas azartspēļu vietas oficiāli netiek atvērtas, taāu arī vecās, kuras ir izveidojušās pārmērīgā skaitā, netiek likvidētas. «Visu Latvijai!» uzskata, ka azartspēļu vietu izplatība Rīgā būtu krietni jāsamazina, tāpēc ar dažādām administratīvām metodēm šīs «spēļu elles» , kuras «apēd» neapzinīgāko rīdzinieku naudas līdzekļus, būtu jāizspiež no pilsētas, pieļaujot to palikšanu vien 4 un 5 zvaigžņu viesnīcās. Viens no risinājumiem būtu ļoti liela nekustamā īpašuma nodokļa uzlikšana īpašumiem, kuros ir ierīkotas azartspēļu vietas.

- Lielāku pilsētas atbalstu jauniešu sporta un brīvā laika pavadīšanas centru tīkla attīstīšanā, sadarbībā ar «Visu Latvijai!» deputātiem, kuri darbosies Rīgas domes Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komitejā. Lai novērstu noziedzību un huligānisku uzvedību jauniešu vidū, ir jādod viņiem pievilcīga alternatīva, tāpēc viena no partijas «Visu Latvijai!» prioritātēm darbībai Rīgas domē ir jauniešu sporta un brīvā laika pavadīšanas centru tīkla attīstīšana pilsētas mikrorajonos. Šādos centros jauniešus iemācītu būt radošiem, atbildīgiem un patriotiskiem – tādiem, kas ir noderīgi sabiedrības locekļi turpmākajā dzīvē.

Ja kādu no minētajām lietām nebūs iespējams realizēt nacionālo normatīvo aktu (likumu, Ministru Kabineta noteikumu) dēļ, partija «Visu Latvijai!» darīs visu iespējamo, lai panāktu, ka Rīgas pašvaldība iesniedz Saeimā vai Ministru kabinetā attiecīgus priekšlikumus izmaiņām šajos nacionālajos normatīvajos aktos.

Šīs ir tikai būtiskākās lietas, kuras partija «Visu Latvijai!» un es personīgi vēlos panākt Rīgā drošības un kārtības jomā. Esam pārliecināti, ka, ja visas minētās lietas tiktu kompleksi realizētas, Rīga kļūtu par vienu no drošākajām un dzīvei pievilcīgākajām Eiropas valstu galvaspilsētām. Tas, vai mums būs iespēja to realizēt, jau ir Jūsu izvēles rokās – vai Rīgai palikt tādai, kāda tā veco blēžu saimniekošanas rezultātā ir tagad, vai arī kļūt par pilsētu, kura būs cienīga nest Latvijas galvaspilsētas vārdu un kurā latvietis varēs justies kā savas pilsētas saimnieks.

Jānis Iesalnieks
Jurists, «Visu Latvijai!» Rīgas domes deputāta kandidāts

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru